Wie zijn we?
De Vlaamse Diergeneeskundige Kring stelt zich tot doel:

  • het verenigen van studenten diergeneeskunde
  • het verdedigen van hun belangen
  • het verlenen van diensten aan hen en- het bieden van ontspanning en vorming

Haar geschiedenis reikt terug tot 1887 en met ongeveer duizend leden leeft, groeit en bloeit zij nog steeds. Onze voormalige thuis- en uitvalsbasis was het Boerderijtje, een gerenoveerde hoeve die volledig werd aangepast aan de eeuwige noden van de student. Voorlopig doen wij er alles aan om te werken aan een nieuw onderkomen.