Wie zijn we?
De Vlaamse Diergeneeskundige Kring stelt zich tot doel:

  • het verenigen van studenten diergeneeskunde
  • het verdedigen van hun belangen
  • het verlenen van diensten aan hen en- het bieden van ontspanning en vorming

Haar geschiedenis reikt terug tot 1887 en met ongeveer duizend leden leeft, groeit en bloeit zij nog steeds. Onze voormalige thuis- en uitvalsbasis was het Boerderijtje, een gerenoveerde hoeve die volledig werd aangepast aan de eeuwige noden van de student. Vanaf heden kunnen jullie terecht in ons gloednieuw clubhuis De Peerdestal!